Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Het lesgeld wordt per lesjaar voldaan door een betaling ineens of in twee termijnen, één termijn vóór aanvang van het  lesjaar in augustus en één termijn in januari.

Gemiste lessen kunnen, indien mogelijk, worden ingehaald bij een andere groep, na overleg met de docent.

Lessen, workshops, cursussen, e.d., die niet gevolgd zijn, kunnen niet worden opgespaard, tenzij anders aangegeven.

Voor aanvang van de opleiding of het lesjaar wordt een factuur toegezonden. Dit geldt eveneens voor workshops, cursussen, ruimte e.d. Deze laatste facturen dienen in één keer volledig te worden voldaan.

De storting van het lesgeld vindt plaats op ING rekeningnummer  NL32 INGB 0799449776, t.n.v. K. Stuive, onder vermelding van het onderwerp: soort opleiding, cursus, workshop, boeken of anders.

Opzegging
Voor alle opleidingen geldt een opzegtermijn van drie maanden. Zonder opzegging van de opleiding, heeft men zich automatisch opgegeven voor de volgende periode van een half jaar en is betaling verplicht.
Voor opzegging van cursussen, workshops e.d. geldt een opzegtermijn van een maand. 

Restitutie
In principe worden er géén lesgelden en gelden voor cursussen, workshops, etc. gerestitueerd. Dat geldt voor álle financiële verplichtingen, die men aangaat met de Academie. Het ideële karakter van de Academie laat geen restitutie toe.

Aansprakelijkheid
De Academie is niet aansprakelijk voor diefstal, vernielingen e.d. van eigen spullen tijdens lessen op locatie. De deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen.
Leerlingen, cursisten of deelnemers blijven altijd zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid, voorkomen van letsel e.d. tijdens de lessen, cursussen of workshops

Als u vragen heeft over de betalingsvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen.

Privacy

Academie Raja Yoga Nederland zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en wij zullen te allen tijden de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk behandelen.

Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken om de aanmelding zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Onze (gast)docenten en door ons ingeschakelde andere derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Academie Raja Yoga Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het organiseren van de cursus, workshop of opleiding.


Aanmelden via de website
Academie Raja Yoga Nederland gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u zich aanmeldt, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig. Om het proces van aanmelden bij Academie Raja Yoga Nederland zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw aanmelding of aanvraag van onze diensten op.


Feedback
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.


Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Academie Raja Yoga Nederland gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.

Deze Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot bezoekerstraffic van de site.

U kunt uw browser ook zo instellen dat u tijdens het browsen bij Academie Raja Yoga Nederland geen cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Academie Raja Yoga Nederland, dan kunt u contact met ons opnemen.

Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Eigendom
Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, enz.), is eigendom van Academie Raja Yoga, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Academie Raja Yoga Nederland.

Beroepscode en klachtenregeling

De Academie volgt de ethische code en klachtenregeling, zoals die is vastgelegd bij de beroepsvereniging SYN

Disclaimer

Academie Raja Yoga streeft ernaar dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is, maar secties kunnen hierin achterblijven. Academie Raja Yoga en haar vrijwilligers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.